Advertisement

Chia sẻ code Ludo Multiplayer – HTML5 Game (CAPX)

Advertisement Xin giới thiệu và chia sẻ cùng anh em code chơi game html5, Ludo Multiplayer – HTML5 Game (CAPX), đặc biệt hơn là game này ta có thể cùng chơi multi user. Giao diện nhẹ nhàng và mượt, chơi chế độ full màn hình. Chơi thử tại đây.  …

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn