Advertisement

SEO top 0 Google !

Advertisement Google có một chức năng gọi là Feature Snippet để trả lời luôn cho vướng mắc liên quan tới vấn đề bạn đang tìm kiếm. Chúng ta hay gọi là top 0. Nghiên cứu của mấy anh tây chỉ ra rằng có tới 30% các truy vấn có sử…

SEO kỹ thuật, 1 tỉ cách tối ưu để lên top

Advertisement   Có lẽ nhắc tới SEO, người ta thường nhớ ra rằng vẫn có hai trường phái tồn tại song song. Có những trang web tối ưu về mặt SEO kỹ thuật đỉnh cao như Báo Mới. Một trang tin tức chuyên copy tự động nhưng lại sống rất…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn