Chia sẻ code PasteShr v1.8 – Text Hosting & Sharing Script

Pasteshr là một tập lệnh cho phép bạn lưu trữ bất kỳ văn bản trực tuyến nào để chia sẻ dễ dàng. Ý tưởng đằng sau kịch bản là giúp mọi người chia sẻ số lượng lớn văn bản trực tuyến thuận tiện hơn.   Tính năng, đặc điểm Bootstrap 4+…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn