Advertisement

Chia sẻ code iBanking – Hệ thống ngân hàng trực tuyến

Advertisement Chia sẻ cùng anh em bộ code khá hay, kịch bản cũng đơn giản, nó được coi là cổng thanh toán, nó có tên là : iBanking v1.0 – Online Banking System. iBanking là một Tập lệnh PHP NetBanking trực tuyến được tạo bằng Laravel Framewrok. Nó được xây dựng…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn