Advertisement

Chia sẻ code OSPOS Professional (online & offline)

Advertisement Xin chào và giới thiệu cùng anh em code quản lý khách hàng, hàng tồn kho: OSPOS Professional (online & offline). Kịch bản này phù hợp với các công ty, cửa hàng bán lẻ sản phẩm, cần lưu trữ và quản lý trực tuyến. Tính năng và đặc điểm…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn