Advertisement

Chia sẻ code King Media – Tạp chí Tin tức Video Script

Advertisement Xin chia sẻ và giới thiệu cùng em code King Media – Viral Magazine News Video Script, với kịch bản php này, nó cho phép bạn tải hình ảnh, video.. và hơn thế nữa (Image Upload & Share From Url , Youtube, Facebook, Vimeo, VK, Vine, Instagram, Metacafe, DailyMotion Videos…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn