Advertisement

SEO top 0 Google !

Advertisement Google có một chức năng gọi là Feature Snippet để trả lời luôn cho vướng mắc liên quan tới vấn đề bạn đang tìm kiếm. Chúng ta hay gọi là top 0. Nghiên cứu của mấy anh tây chỉ ra rằng có tới 30% các truy vấn có sử…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn