Advertisement

Hướng dẫn lấy thông tin thiết lập SMTP Gmail dễ dàng

Advertisement Web/blog WordPress của bạn không gửi được email đến độc giả? Đó là do nhà cung cấp hosting đã disable chức năng gửi mail qua hosting nên bạn không thể gửi mail được. Vậy nên bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách lấy thông tin thiết lập SMTP…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn