Advertisement

Chia sẻ code Bingo! – HTML5 Gambling Game

Advertisement Xin được chia sẻ cùng anh em blog24h, code Chơi lô tô! – Trò chơi đánh bạc HTML5. Nghe cái tên đã thấy cờ bạc rồi. Định không share mà thấy hay nên chia sẻ cho anh em chơi vui thôi, nó cũng chỉ là game thôi mà. Xem…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn