Mẹo WordPress: Thêm thẻ Meta Description cho WordPress không cần Plugin

Advertisement

Đôi lúc mình hay check SEOquake để kiểm tra chất lượng seo của bài viết nhưng lại chẳng thấy thẻ Meta description có gì cả, lạ quá.

Bạn có tự hỏi kiểm tra Seoquake để làm gì:

Xin giải thích: SEOquake là công cụ phổ biến nhất khi làm SEO. SEOquake là công cụ giúp người làm nghề SEO trong SEO Onpage (tối ưu hóa trên website). Đây  công cụ hoàn toàn miễn phí và rất hữu ích cho người sử dụng, được cài đặt trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox.

Thẻ Meta Description rất quan trọng để SEO Website, nó giúp các công cụ tìm kiếm lấy được nội dung tóm tắt của trang đó. Nếu bạn đang sử dụng WordPress, có rất nhiều plugin hỗ trợ bạn tạo ra thẻ Meta Description như : Yoast SEOAll in One SEO Pack

Nhưng trong bài viết này, Mình sẽ giúp các Bạn Thêm thẻ Meta Description cho WordPress không cần Plugin một cách đơn giản:

– Bạn mở file Functions.php trong thư mục Theme đang sử dụng và thêm đoạn code bên dưới:

function blog24h_meta_description() {
global $post;
if ( is_single() ) {
$des_post = strip_tags( $post->post_content );
$des_post = strip_shortcodes( $post->post_content );
$des_post = str_replace( array("\n", "\r", "\t"), ' ', $des_post );
$des_post = mb_substr( $des_post, 0, 155, 'utf8' );
echo '' . "\n";
}
if ( is_home() ) {
echo ''. "\n";
}
if ( is_category() ) {
$des_cat = strip_tags(category_description());
echo ''. "\n";
}
}
add_action( 'wp_head', 'blog24h_meta_description' , 2 );

Giải thích:

  • function blog24h_meta_description() tạo functions thêm description
  • is_single(): Nếu ở trang chi tiết bài viết
  • strip_tags($post->post_content): lấy nội dung bài viết và xóa các thẻ html nếu có
  • strip_shortcodes( $post->post_content ): lấy nội dung bài viết và xóa nội dung sinh ra từ shortcode
  • str_replace(,,,): replace các đoạn xuống dòng thành dấu cách
  • mb_substr( $des_post, 0, 155, ‘utf8’ ): cắt chữ lấy 155 ký tự và định dạng là utf8
  • is_home(): Nếu ở trang chủ website
  • is_category(): Nếu ở trang Category
  • add_action(‘wp_head’,”,vị trí): chèn đoạn thực hiện functions vào header của trang.

Như vậy chúng ta đã tự tạo được thẻ Meta Description cho website rồi

Chúc các bạn thành công!

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo