Notepad24h – sổ ghi chú trực tuyến miễn phí

Chào các bạn! Lâu lắm rồi mình mới viết lại blog, do bận công việc và nhiều dự án. Mấy hôm vừa rảnh, mình hoàn thành trang web Notepad24h : trang web với mục đích ghi lại mọi điều ghi chú của bạn. Bạn có thể ghi lại và gửi cho…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn