Chia sẻ code rao vặt miễn phí Craigs v1.0.1 – Classified Ads CMS Theme

Advertisement

Xin được chia sẻ cùng anh em blog24h!

Code rao vặt miễn phí Craigs v1.0.1 – Classified Ads CMS Theme, với kịch bản này:

Bạn có thể sử dụng nó như một nền tảng nơi người dùng có thể bán các mặt hàng không sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng nó trong bất động sản, nông nghiệp, nông cụ, quảng cáo khách sạn.

Đặt quảng cáo adsense để kiếm tiền, rất phù hợp với nhu cầu MMO.

Bạn hãy xem bản demo ở đây nhé:

Demo Craigs v1.0.1 – Classified Ads CMS Theme

Tính năng, đặc điểm

 • Quảng cáo rao vặt phổ biến Chủ đề CMS
 • Thêm, xóa và chỉnh sửa
 • Khả năng trao quyền quản trị viên cho bất kỳ người dùng nào
 • Người dùng có thể đánh dấu sản phẩm được bán. cũng có thể ẩn các mục.
 • Nếu bạn muốn, bạn có thể phê duyệt các mục sau khi xem xét chúng.
 • Bạn có thể viết blog của riêng bạn.
 • Bạn có thể thêm các trang.
 • Địa chỉ hoàn thành tự động của Google
 • Bạn có thể thêm bao nhiêu ngôn ngữ tùy thích.
 • Người dùng có thể trò chuyện với nhau.
 • Người dùng có thể nhận xét về người dùng khác.
 • Cấu trúc trang hoàn toàn năng động
 • Bạn có thể tìm kiếm khoảng cách gần nhất với vị trí của bạn.
 • Bạn có thể tìm kiếm phạm vi giá bạn chỉ định.
 • Bạn có thể thêm quảng cáo vào mục yêu thích của bạn.
 • Bạn có thể tự thay đổi cài đặt Seo của mình.
 • Bạn có thể xem tất cả các sự kiện từ bảng quản trị.
 • Bạn có thể xem thông báo với tư cách quản trị viên.
 • Hoàn toàn có thể quản lý từ bảng quản lý
 • Vị trí quảng cáo Google adsense.

 

Và cuối cùng là tải về:

Download Craigs v1.0.1 – Classified Ads CMS Theme

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo