Chia sẻ code QRcdr – Tạo mã QR đáp ứng

Advertisement

Xin được chia sẻ code QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator.

Tải lên logo của bạn, chọn màu tùy chỉnh, chọn mẫu và tải xuống mã QRcode cuối cùng. Các định dạng có sẵn: .png, .svg.

Xem bản demo QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator 

 

Tính năng, đặc điểm:

 • Bộ chọn màu
 • Tùy chỉnh màu nền và màu nền
 • 3 mẫu Mã QR tùy chỉnh (bình phương mặc định + dấu chấm, cộng, vát)
 • Nền trong suốt
 • Trình tải lên hình ảnh
 • Hình mờ tùy chỉnh
 • Tìm kiếm vị trí
 • Đáp ứng
 • Đa ngôn ngữ
 • Dễ dàng thiết lập
 • Lưu mã QR ở định dạng .png và .svg *
 • Màu chủ đề tùy chỉnh
 • Hệ thống mẫu

* Định dạng vector được xuất mà không có hình mờ

Các loại mã QR Avialble:

 • Liên kết
 • Vị trí (với GoogleMap)
 • E-mail
 • Bản văn
 • Điện thoại
 • tin nhắn
 • WhatsApp
 • Truy cập WI-Fi
 • Thẻ V
 • Thanh toán PayPal
 • Giao dịch bitcoin.

 

Tải về QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator

Vui lòng để lại mail để nhận mật khẩu download.

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo