Chia sẻ code lưu trữ hình ảnh: ImgShot v1.2 – Image Hosting Script

Advertisement

Chia sẻ cùng anh em blog24h code lưu trữ hình ảnh ImgShot v1.2 – Image Hosting Script.

Code này mình không giới thiệu nhiều. Mời các bạn xem bản demo tại đây.

Tính năng:

Kích thước hình thu nhỏ của người lớn / không dành cho người lớn (5 kích thước hình thu nhỏ động) Thêm liên kết tải xuống vào hình ảnh Tải lên có cấu trúc thư mục (tất cả hình ảnh sẽ đi vào thư mục theo năm / tháng / ngày. Cách này tập lệnh sẽ hỗ trợ số lượng hình ảnh rất lớn mà không cần bất kỳ vấn đề về hiệu suất) Chọn bộ sưu tập bạn muốn tải lên.

Upload methods:

 • Single
 • Multi
 • Ajax
 • Remote
 • Cover
 • ZIP

Upload options:

 • Tải lên người lớn / không dành cho người lớn
 • Kích thước hình thu nhỏ (5 kích thước hình thu nhỏ động)
 • Thêm liên kết tải xuống hình ảnh
 • Thư mục có cấu trúc tải lên (tất cả hình ảnh sẽ đi vào thư mục theo năm / tháng / ngày. Bằng cách này, tập lệnh sẽ hỗ trợ một số lượng rất lớn hình ảnh mà không có bất kỳ vấn đề về hiệu suất nào)
 • Chọn trong thư viện bạn muốn tải lên

Tính năng người dùng:

 • Đăng ký (với captcha)
 • Phòng trưng bày (phòng trưng bày sẽ giúp tổ chức hình ảnh của bạn tốt hơn và cả khi bạn ở trong hình ảnh trong phòng trưng bày, bạn sẽ có hình ảnh bên dưới, nhiều hình ảnh hơn từ thư viện đó. Bạn có thể định cấu hình có bao nhiêu phòng trưng bày có thể có người dùng thường xuyên và một người dùng cao cấp). Bạn có thể thêm, xóa hoặc đổi tên bất kỳ thư viện.
 • Trình chiếu thư viện (bạn có thể chọn thư viện của mình ở chế độ công khai hoặc riêng tư. Nếu là công khai, bạn có thể xem trình chiếu với tất cả các hình ảnh của mình từ thư viện cụ thể)
 • Bảng điều khiển đầy đủ
 • Xem tất cả hình ảnh được tải lên
 • Chọn nhanh hình ảnh để: xem tất cả các mã bb / html, di chuyển đến thư viện khác, đánh dấu là sạch / người lớn, xóa
 • Tìm kiếm ảnh của bạn bằng ID và kiểm duyệt (chuyển sang thư viện khác, xóa, đánh dấu là sạch / người lớn)
 • Khóa tài khoản (đây là một tính năng bảo mật. Khi LOCK hoạt động, bạn không thể thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với tài khoản của mình. Để mở khóa, bạn phải nhấn mở khóa nút và nhập mã bảo mật mà bạn sẽ nhận được trong email của mình)
 • Bình thường / Cao cấp (tất cả hình ảnh của người dùng cao cấp đều không có quảng cáo và hỗ trợ thêm phòng trưng bày hình ảnh)
 • Hỗ trợ hệ thống vé inbuild (Hỗ trợ vé đầy đủ chức năng)
 • Tin nhắn riêng tư (gửi tin nhắn riêng tư cho người dùng cụ thể)
 • Đặt tài khoản để tải lên trong bộ sưu tập cụ thể
 • Hệ thống lọc
 • Toàn bộ IPN Paypal – hệ thống thanh toán, với nhật ký giao dịch, mua tài khoản trả phí hoặc gia hạn bao nhiêu thời gian bạn cần để kích hoạt ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi giữa hộp cát và paypal thực tế từ config.php
 • Người dùng cao cấp có ngày hết hạn
 • Phục hồi mật khẩu người dùng

Tính năng quản trị viên:

 • Quản lý tất cả người dùng
 • Xóa ảnh / đánh dấu là người lớn / sạch (bằng cách chọn hoặc theo ID được chỉ định)
 • Xóa hình ảnh nếu sau X ngày không được tích lũy.
 • Đăng nhập brute giả mạo nhật ký bảo mật – nếu mật khẩu được nhập không hợp lệ 5 lần, captcha xuất hiện và tất cả các thông tin đăng nhập xấu được đặt trong nhật ký quản trị viên.
 • Chỉnh sửa trang (DMCA, Liên hệ) – Bao gồm Trình chỉnh sửa WYSIWYG
 • Cấu hình quảng cáo (cho bên sạch và bên người lớn)
 • Cấu hình phân tích (bất kỳ phân tích trang nào bạn thích)
 • Tìm kiếm người dùng theo tên người dùng hoặc id hình ảnh
 • Cấu hình quảng cáo pop và cấu hình văn bản người dùng cao cấp
 • Xem tất cả hình ảnh của người dùng, đánh dấu tất cả hình ảnh là người lớn / sạch sẽ, xóa tất cả hình ảnh của người dùng
 • Nhiều máy chủ (xem chi tiết bên dưới)
 • Sao lưu / tải xuống cơ sở dữ liệu (bạn có thể dễ dàng sao lưu cơ sở dữ liệu mysql của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột)
 • Cấm tên người dùng hoặc IP
 • Xem tất cả vé của người dùng
 • Trang thống kê cho hình ảnh, hình ảnh hàng đầu, phòng trưng bày, người dùng, cấm, nhiều máy chủ, v.v.
 • Update Manager – để cập nhật dễ dàng giữa các phiên bản mới

Nhiều tính năng máy chủ:

 • Thêm / Chỉnh sửa / Xóa nhiều máy chủ FTP
 • Nhiều tùy chọn để sử dụng multiserver:
  • 0 = Multiserver bị vô hiệu hóa – tất cả các video tải lên sẽ ở trên máy chủ hiện tại của bạn ngay cả khi bạn có bất kỳ máy chủ nào được kích hoạt trong Bảng quản trị (Chỉ cục bộ)
  • 1 = Multiserver được bật – tải lên của bạn sẽ chỉ được trộn ngẫu nhiên trên các máy chủ hoạt động của bạn (chỉ FTP)
  • 2 = Multiserver được kích hoạt hỗn hợp – các video tải lên của bạn sẽ được trộn ngẫu nhiên trên các máy chủ hoạt động và cả trên máy chủ cục bộ của bạn (FTP + Local)

Các tính năng khác:

 • Cấu hình Mail Mail (công việc này cũng trên các máy chủ windows)
 • Tải xuống tùy chọn hình ảnh
 • Plugin mạng xã hội
 • Bật / Tắt từ tải lên cover / remote / multi / zip từ config.php
 • Thông báo qua email cho mọi khoản thanh toán IPN được nhận.
 • Vô hiệu hóa / Bật và đặt giá cho IPN từ config.php
 • Đặt ony tải lên cho các thành viên đã đăng ký từ config.php
 • Đặt kích thước của riêng bạn cho hình thu nhỏ trực tiếp trong config.php
 • Chọn trong config.php mặc định của bạn cho hình ảnh người lớn / sạch hoặc không có cho người dùng bắt buộc chọn
 • Liên kết trực tiếp đến tùy chọn hình ảnh – kích hoạt từ config.php
 • Tiếp tục nút hình ảnh (bật vô hiệu hóa từ config.php)

Các tính năng sắp tới:

 • Bật / Tắt hình mờ cho hình ảnh
 • Trình tạo hình thu nhỏ trang web (tạo hình thu nhỏ cho trang web)
 • Trang quyên góp
 • Kiểm tra cấu hình (nếu CHMOD, nó được đặt chính xác ở mọi nơi, gửi mail SMTP chính xác, v.v.)
 • Bật / tắt SEO từ bảng quản trị
 • Quyền quản trị thường xuyên và quyền quản trị viên siêu thường
 • Cải tiến cho trình chiếu galery
 • Hệ thống bản tin – gửi email cho tất cả người dùng
 • Phòng trưng bày mật khẩu được bảo vệ
 • Mẫu tách biệt với mã
 • Mẫu bổ sung.

Cuối cùng, nếu bạn thích thì tại code về tai đây:

Download ImgShot v1.2 – Image Hosting Script

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo