Advertisement

Phầm mềm clone HTML trang web – Smart Save Html

Advertisement Bạn thấy một template đẹp, một giao diện hoàn hảo hãy dùng SmartSaveHtml để lấy giao diện đó về cho website của bạn. Với giao diện đơn giản và dễ sử dụng phần mềm giúp bạn clone HTML của một trang web nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc thư mục.  Việc clone…

Chia sẻ code Tricky Chat Pro – Multi Tenant Live Support Chat

Advertisement Trò chuyện Tricky Pro là gì? Tricky Chat pro là công ty đa hỗ trợ trực tiếp Xây dựng hệ thống trò chuyện với Laravel . Nó rất dễ sử dụng, bảo mật cao và cũng rất dễ tùy chỉnh. Bây giờ Bạn có thể sử dụng nó trong nhiều doanh nghiệp của…

Chia sẻ code KingC Commerce – Hệ thống quản lý doanh nghiệp thương mại điện tử tất cả trong một

Advertisement Blog24h xin được cùng anh em code KingCommerce – All in One Single/Multi Vendor eCommerce Business Management System KingCommerce là một giải pháp Tất cả trong MỘT cho Hệ thống quản lý doanh nghiệp thương mại điện tử SINGLE hoặc MULTI. CMS này Bao gồm mọi thứ bạn cần để…

Chia sẻ code Stock Coupon – Laravel Coupon and Deal CMS

Advertisement Chia sẻ cùng anh em code Stock Coupon – Laravel Coupon and Deal CMS. Stock Coupon v1.0 – Laravel Coupon and Deal CMS: Phiếu giảm giá và giao dịch của Laravel được xây dựng cho Tập lệnh cộng đồng mua sắm trực tuyến nơi bạn có thể thêm Ưu…

Chia sẻ code QRcdr  – Tạo mã QR đáp ứng

Advertisement Xin được chia sẻ code QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator. Tải lên logo của bạn, chọn màu tùy chỉnh, chọn mẫu và tải xuống mã QRcode cuối cùng. Các định dạng có sẵn: .png, .svg. Xem bản demo QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator    Tính năng,…

Chia sẻ code: Radio Streaming php Script

Advertisement Xin được chia sẻ cùng anh em code Radio Streaming php Script: Radio Streaming php Script : Radio Streaming là một kịch bản phát trực tuyến radio hoàn toàn mới với nhiều tính năng và thiết kế tuyệt vời, cung cấp luồng của các đài phát thanh không giới hạn…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn