Chia sẻ code DevStack v1.0 – Developers Network: kịch bản cho nhà phát triển

Advertisement

Blog24h Xin chia sẻ cùng anh em code DevStack v1.0 – Developers Network: với kịch bản này nó cho phép các nhà phát triển đăng ký các dự án của bản thân.

DevStack: Devstack là một nền tảng dành cho nhà phát triển, nơi các nhà phát triển đăng ký vào các cộng đồng cụ thể và có thể xem các bài viết, câu hỏi, dự án, nhà phát triển có sẵn trong cộng đồng đó. Sau đó, một nhà phát triển cũng có thể theo dõi các cộng đồng khác. Về cơ bản nó giống như một mạng xã hội dành cho các nhà phát triển, nơi họ có thể nhận được tất cả mọi thứ ở một nơi.

Về cơ bản nó giống như một mạng xã hội dành cho các nhà phát triển, nơi họ có thể nhận được tất cả mọi thứ ở một nơi.

Chi tiết Demo của Quản trị viên

Admin login
Email: admin@mail.com
Mật khẩu: admin

Chi tiết Demo người dùng

User login
Email: kodeinfo007 @ gmail
Mật khẩu: pass @ 123

Ưu điểm của kịch bản

1 Cộng đồng cụ thể: Nhà phát triển sẽ chỉ xem thông tin cần thiết bằng cách theo dõi các cộng đồng cụ thể.
2 Thuê người làm việc tự do: Có thể đăng các dự án và thuê freelancer. Dễ dàng kết nối với họ bằng Email.
3 Giải câu hỏi: Có thể đăng câu hỏi và nhận được câu trả lời ngay lập tức của các chuyên gia.
4 Thông tin nhà phát triển: Có thể lấy thông tin chi tiết của nhà phát triển trong phần hồ sơ nhà phát triển.
5 Cộng đồng sau: Cũng có thể tìm kiếm và theo dõi cộng đồng.

Tính năng, đặc điểm

Tính năng người dùng

1 Tạo bài viết: Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết.
2 Tạo câu hỏi: Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa câu hỏi.
3 Tạo dự án: Có thể tạo, chỉnh sửa, xóa dự án.
4 Tìm nhà phát triển: Tìm kiếm nhà phát triển và nhận thông tin chi tiết về họ
5 Tìm cộng đồng: Tìm kiếm cộng đồng và theo dõi họ.
6 Bảng điều khiển sạch và đáp ứng cho người dùng: Bảng điều khiển đáp ứng cho người dùng từ đó họ có thể quản lý bài viết, câu hỏi, dự án, câu trả lời.
7 Quản lý hồ sơ và cài đặt: Có thể dễ dàng chỉnh sửa chi tiết hồ sơ và cũng có thể quản lý cài đặt người dùng.

Tính năng quản trị viên

1 Quản lý người dùng: Nhận tất cả thông tin của người dùng và quản lý họ.
2 Quản lý bài viết: Nhận tất cả các bài viết và quản lý chúng. Chẳng hạn như xóa bài viết.
3 Quản lý dự án: Nhận tất cả các dự án và quản lý chúng. Chẳng hạn như xóa dự án.
4 Câu hỏi quản lý: Nhận tất cả các câu hỏi và quản lý chúng. Chẳng hạn như xóa câu hỏi.
5 Quản lý cộng đồng: Có thể tạo cộng đồng và quản lý chúng.
6 Cài đặt quản trị: Dễ dàng quản lý cài đặt quản trị từ phần này.
7 Cài đặt trang: Dễ dàng quản lý tiêu đề trang, Mô tả, thẻ Meta.

Tính năng tập lệnh

1 Thiết kế đáp ứng: Kịch bản hoạt động đáp ứng trên tất cả các loại thiết bị.
2 Build on Laravel: Nó được phát triển trên một trong những Framework hàng đầu của PHP tức là Laravel
3 SEO Tối ưu hóa: Kịch bản được tối ưu hóa SEO hoàn toàn.
4 Xác thực an toàn: Xác thực an toàn cho cả người dùng và quản trị viên.
5 Bảo mật: Có thể ngăn chặn tất cả các loại tấn công. Chẳng hạn như CSRF, XRF, v.v.
Cảm ơn đã đọc mô tả, Chúng tôi cũng cung cấp cài đặt miễn phí.

 

Và cuối cùng là phần tải code không thể thiếu:

Download DevStack v1.0 – Developers Network

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo