Chia sẻ code Active Matrimonial CMS v1.9

Advertisement

Xin giới thiệu và chia sẻ cùng anh em code Active Matrimonial CMS v1.9, đây là một kịch bản php xuât sắc.

Thật khó để nói về Active Matrimonial CMS v1.9, code phù hợp cho doanh nghiệp hoặc công ty. Đương nhiên cả cá nhân rồi.

Tình năng cơ bản:

Đăng hình ảnh trượt không giới hạn, chỉnh sửa biểu tượng favicon và chi tiết công ty, chế độ xem fronend hoàn toàn năng động, nhiều tùy chọn chủ đề.

Xem bản demo  Active Matrimonial CMS

Front-end Demo Front-end member username :

luna@gmail.com

Front-end member password :

1234

Admin Demo Admin username :

admin@matrimonial.com

Admin password :

1234

Download code Active Matrimonial CMS v1.9

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo