Công cụ kiểm tra IP bất kỳ mà bạn muốn - IP testing tool

Công cụ kiểm tra IP bất kỳ mà bạn muốn - Free IP Tools for security and network testing
IP Location Finder - Geolocation, ip check country, check ip location
IP Address Lookup - Find IP Address Location

Ads by google

Chỉ cần nhập địa chỉ IP và dịch vụ này sẽ cho bạn biết vị trí địa lý mà nó đến từ đó.

Tra địa chỉ IP, Kiểm tra địa chỉ IP, check IP modem, check IP address ...Your IP Address is 18.207.240.35 - IPv4

Country: United States
ISO Country Codes: US
City: Ashburn
Postal: 20149
Location: 39.0481 -77.4728
IPv6: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:12cf:f023
Your UA is It is computer device, CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Nếu bạn có thể tìm ra địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 của người dùng Internet, bạn có thể biết được phần nào của quốc gia hoặc thế giới họ đang ở bằng cách sử dụng công cụ Tra cứu IP của chúng tôi. Phải làm gì: Nhập địa chỉ IP mà bạn tò mò vào ô bên dưới, sau đó nhấp vào "Nhận chi tiết IP". Đọc thông tin dưới đây để được giải thích.

Lookup IP Address Location If you can find out the IPv4 or IPv6 address of an Internet user, you can get an idea what part of the country or world they're in by using our IP Lookup tool. What to do: Enter the IP address you're curious about in the box below, then click "Get IP Details." Read the information below for an explanation.

Your IP (ip của bạn)

18.207.240.35

Your UA is It is computer device, CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Your City (thành phố)

Ashburn

Postal: 20149

Type: IPv4 - 18.207.240.35

IPv6: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:12cf:f023

Country(Quốc gia)

United States

ISO Country Codes: US

39.0481 - -77.4728

Just input the IP address and this service will show you the geographical location that it is coming from.

What is my IP address, how to find and check my IP address. We have set up two versions of our website: light and extended for displaying additional information.

Tra địa chỉ IP, Kiểm tra địa chỉ IP, check IP modem, check IP address ...

Ads by google:

API mở rộng cho bạn - API extension

Hiện tại, chúng tôi đang thử nghiệm API mở rộng, và không giới hạn yêu cầu. Tuy nhiên nếu yêu cầu của bạn quá lớn, chúng tôi sẽ chặn Ip của bạn, giới hạn là 120/phút, mở lại sau 1 giờ. Liên hệ: admin@blog24h.net.

Currently, we are testing the extension API, and are not limited to requirements. However, if your request is too large, we will block your Ip, the limit is 120 / min, reopening after 1 hour. Contact: admin@blog24h.net.

Hướng dẫn (Guide):

 PHP:
<?php
$checkip = urlencode("IP");
$api_token = 'mailto: admin(.)blog24h.net';
$api_checkip = "http://blog24h.net/checkip/api.php?api={$api_token}&ip={$checkip}";	
$result = @json_decode(file_get_contents($api_checkip),TRUE);
if($result["status"] === 'error') {
echo "Error";
} else {
$country = $result["country"];
$isoCode = $result["isoCode"];
$city = $result["city"];
$postal = $result["postal"];
$latitude = $result["latitude"];
$longitude = $result["longitude"];
echo "$country - $isoCode - $city - $postal - $latitude - $longitude";
 }
;?>