Chia sẻ Ultimate Affiliate Pro WordPress Plugin

5.0 01 Xin chia sẻ và giới thiệu cùng anh em Plugin: Ultimate Affiliate Pro WordPress Ultimate Affiliate Pro là Plugin WordPress liên kết mới nhất và hoàn thiện nhất cho phép bạn cung cấp nền tảng cao cấp cho các Chi nhánh của bạn với các phần thưởng và…

imgMCE – Trình chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp

5.0 01 Xin giới thiệu và chia sẻ cùng anh em blog24h, code imgMCE – Professional, Animated Image Editor & HTML5 content builder: Trình chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp. Xem demo trước cho dễ hình dung: Demo imgMCE Dễ dàng sử dụng, Trình tạo phần tử chuyên nghiệp, hoạt…

Chia sẻ code WoWonder – Nền tảng mạng xã hội PHP

5.0 02 WoWonder là một kịch bản mạng xã hội PHP, WoWonder là cách tốt nhất để bắt đầu trang web mạng xã hội của riêng bạn! Tính năng người dùng ( Bản trình diễn ) Compatible Browsers IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge Files Included JavaScript JS, JavaScript JSON, HTML, XML, CSS, PHP, SQL Software Version PHP 7.x, PHP 5.5, PHP 5.6, MySQL 5.x Hiệu suất…

Chia sẻ code Hệ thống quản lý học tập học viện

5.0 01 Xin được chia sẻ và giới thiệu cùng anh em code Academy Learning Management System. ACADEMY là một kịch bản thị trường cho việc học trực tuyến. Ở đây học sinh và giáo viên được kết hợp với nhau để chia sẻ kiến ​​thức thông qua một hệ thống…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn